Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Občianska výchova

Vyučuje:

Mgr. Miroslav Hlavna

Kontakt: miroslav.hlavna@yandex.com

 

Občianska výchova je predmet, ktorý vám otvorí dvere do sveta dospelých.

Naučíte sa poznávať sami seba aj iných.

Vybudujete si vlastný názor na spoločnosť, pochopíte fungovanie demokracie a budete iniciatívni pri plánovaní svojich cieľov.

Vaša umelecká duša bude obohatená o informácie, ako sa vyznať vo financiách a ako sa presadiť vo svojej profesii.

Preniknete do tajov filozofie a uvedomíte si, akí ste jedineční a neopakovateľní v celom svojom bytí.