Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Pedagogika

Vyučuje:

PhDr. Eva Dráfiová

Prečo sú pre absolventa konzervatória dôležité vedomosti z pedagogiky?

  • Po ukončení školy je okrem iného, kompetentný vyučovať na ZUŠ. Dostáva do svojej starostlivosti nadané deti, ktorých schopnosti môže ďalej rozvíjať. Pokiaľ mladý, začínajúci učiteľ pozná „zákulisie“ učiteľskej profesie, vie lepšie pristupovať k výchovným a vzdelávacím problémom.
  • Viete, že učiteľská profesia patrí k tým, v ktorých človek „vyhasína“?
  • Viete, že motivácia žiaka patrí momentálne k mimoriadne dôležitým aktivitám učiteľa?
  • A počuli ste, že gramatika, aritmetika, či teória hudby sú tu už od staroveku?
  • Čo znamená globálna výchova, či kultúrna gramotnosť?
  • Mali ste spolužiakov s dyslexiou alebo dysgrafiou?

Dnes aktuálne témy, ktorými sa počas dvoch posledných rokov štúdia zaoberáme na pôde Konzervatória, umožnia budúcemu absolventovi získať nielen tieto ale i mnoho ďalších informácii, ktoré z neho spravia profesionálneho odborníka – učiteľa hudby.