Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Pedagógovia

PhDr. Eva Dráfiová
vyučuje predmety:

 • pedagogika
 • psychológia

vyučovacie časy:
po 08:00 – 09:40
ut 10:45 – 15:10
st 12:35 – 17:00

výchovné poradenstvo:
po 09:50 – 11:30 (miestnosť T307)
Odporúčame prihlásiť sa vopred.
Kontakt: poradna.konzervatorium@gmail.com

 

Mgr. Lenka Dvorštiaková
vyučuje predmety:

 • anglický jazyk
 • odborný anglický jazyk

vyučovacie časy:
po 08:00 – 15:10
ut 13:30 – 15:10
st 12:35 – 16:05
št 08:00 – 15:10
pi 09:50 – 15:10

 

Mgr. Zuzana Eichler
vyučuje predmety:

 • slovenský jazyk a literatúra
 • dejepis

vyučovacie časy:
ut 08:00 – 16:05
st 11:40 – 15:10
št 08:00 – 17:00

 

Mgr. Mária Fogašová
vyučuje predmety:

 • odborný ruský jazyk

vyučovacie časy:
st 08:55 – 10:35
št 08:55 – 14:15

 

Mgr. Alexandra Giertlová
vyučuje predmety:

 • anglický jazyk

vyučovacie časy:
po 09:50 – 11:30
ut 08:00 – 13:20
st 09:50 – 12:25
št 08:00 – 17:00
pi 08:00 – 09:40

 

PhDr. Jana Gürtlerová
vyučuje predmety:

 • taliansky jazyk
 • odborný taliansky jazyk

vyučovacie časy:
po 08:00 – 14:15
ut 08:55 – 10:35
st 08:00 – 15:10
št 09:50 – 15:10

 

Mgr. Miroslav Hlavna
vyučuje predmety:

 • občianska výchova
 • náboženská výchova

vyučovacie časy:
ut 15:20 – 19:00
pi 08:00 – 13:20

 

Mgr. Lucia Luknárová
vyučuje predmety:

 • taliansky jazyk

vyučovacie časy:
ut 8:55 – 11:30

 

Mgr. Katarína Palkovičová
vedúca odboru všeobecno-vzdelávacích predmetov
vyučuje predmety:

 • nemecký jazyk
 • odborný nemecký jazyk

vyučovacie časy:
po 15:20 – 17:55
ut 08:00 – 15:10
st 15:20 – 17:00
št 08:00 – 13:20
pi 08:55 – 14:15

agenda preukazov ISIC (objednávanie nových preukazov, predlžovanie ich platnosti, duplikáty)

 

Mgr. Nina Paulínyová
vyučuje predmety:

 • anglický jazyk
 • odborný anglický jazyk

vyučovacie časy:
po   11:40 – 15:10
ut   08:00 – 15:10
st   10:45 – 16:05
št   11:40 – 13:20
pi   11:40 – 14:15

 

PhDr. Oľga Podstavková
Vyučuje predmety:

 • metodika prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky
 • didaktika prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky
 • pedagogický seminár prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky

 

PhDr. Roman Sehnal
vyučuje predmety:

 • telesná a športová výchova

vyučovacie časy:
st 08:00 – 13:20
pi 08:00 – 13:20

 

PhDr. Daniela Sliacka
vyučuje predmety:

 • odborný anglický jazyk

 

MgA. Ing. Juraj Slovík
vyučuje predmety:

 • informatika
 • informatika v umení

vyučovacie časy:
ut 08:00 – 16:05
st 09:50 – 11:30
št 14:25 – 15:10
pi 08:00 – 13:20

Odkaz na webovú stránku pedagóga: jurajslovik.sk

 

Mgr. Oľga Suránová
vyučuje predmety:

 • slovenský jazyk a literatúra
 • etická výchova

vyučovacie časy:
po   08:55 – 16:05
ut   16:15 – 17:00
st   08:00 – 17:00
št   15:20 – 17:00
pi   08:00 – 13:20