Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Ruský jazyk

Vyučuje:

Mgr. Mária Fogašová

Predmet je určený pre študentov operného spevu. Vyučuje sa v piatom a šiestom ročníku dve hodiny týždenne.

Speváci, viete si predstaviť hudobný svet bez ruského operného a piesňového repertoáru? Ruské operné skvosty neschádzajú zo scén svetových operných domov a spievajú sa takmer výlučne v ruštine. Tak prečo si to neuľahčiť už teraz tu, na konzervatóriu?
 
Naučíte sa

  • ruskú abecedu slovom i písmom
  • pravidlá výslovnosti
  • základy gramatiky
  • základy bežnej jednoduchej komunikácie (pozdraviť, predstaviť sa, rozprávať o sebe)
  • správne čítať a s pomocou slovníka prekladať texty potrebné na hodiny spevu