Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Taliansky jazyk

Vyučuje:

PhDr. Jana Gürtlerová

Mgr. Lucia Luknárová