Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Telesná a športová výchova

Vyučuje:

PhDr. Roman Sehnal

Cieľom predmetu je kompenzácia jednostranného zaťaženia žiakov.

Vyučuje sa pravidelne týždenne v rozsahu jednej vyučovacej hodiny počas celého štúdia na škole.

Pohybové aktivity:

– Plávanie

– Stolný tenis

– Tenis

– Turistika

Do budúcna plánujeme zaradiť aj cvičenia na Fit loptách a Bosu.

Hodiny PLÁVANIA prebiehajú na plavárni Gaudeamus, Mokrohájska cesta 3 v BA.

Hodiny STOLNÉHO TENISU prebiehajú v budove na Tolstého 11 v suteréne pred kabinetom TV.

Pred hodinou TURISTIKY sa stretávame v budove na Tolstého 11 v suteréne pred kabinetom TV.

Hodiny TENISU prebiehajú na tenisových kurtoch ProSet vedľa Súkromnej strednej umeleckej školy animovanej tvorby na Vlasteneckom námestí 1 v BA.