Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

História

Rozsiahly zoznam absolventov spevu od založenia Konzervatória dokumentuje veľký záujem o profesionálne vzdelanie v obore operného spevu. Prví Slováci na opernej scéne SND, absolventi Konzervatória v Bratislave: H. Bartošová, M. Cseszányová, Z. Frešová, Š. Hoza, J. Kamasová, I. Gál, E. Gabajová, M. Bakošová, splnili významnú umeleckú úlohu v dejinách slovenskej opery i tým, že boli interprétmi prvých slovenských opier E. Suchoňa a J. Cikkera a premiérovali skladby skladateľov počnúc A. Moyzesa, A. Očenáša a ďalších.

V nasledujúcom období reprezentovali slovenskú opernú scénu ďalší absolventi Konzervatória: G. Weclová, B. Hanák, O. Hanáková, J. Hadraba, M. Kurbelová, N. Hazuchová, G. Papp a ďalší.

Z bližšej minulosti sa môže spevácke oddelenie pýšiť absolventami ako E. Gruberová, P. Dvorský a mnoho ďalších. Naše divadlá sú stále veľkou možnosťou uplatnenia sa absolventov Konzervatória, nezriedka sú i na javiskách európskych aj svetových. Mnohí absolventi sú koncertnými umelcami, členmi významných zborových telies doma i v zahraničí. Mnohí odovzdávajú svoje skúsenosti ako učitelia spevu na ZUŠ na celom Slovensku a udržujú neprerušený kontakt so svojou Alma Mater.