Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Organový koncert

11. februára 2024 o 15:00

Kostol sv. Jána Krstiteľa, Brestovany

účinkujú študenti z triedy prof. Reiffersa

Pozývame!