Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Otvorenie školského roka 2023/2024 (aktualizované 04.09.2023)

  • Triednické hodiny vo štvrtok 07.09.2023 jednotlivých tried budú prebiehať od 9:00 podľa rozpisu na tomto odkaze.
  • Slávnostné otvorenie školského roka pre žiakov 1. ročníka sa uskutoční v pondelok 04.09.2023 o 9:00 v organovej sieni (v koncertnej sále Eugena Suchoňa sa ešte dokončuje maľovanie) v budove školy na Tolstého ulici. Zadelenie žiakov do tried prvého ročníka bude vyvesené 04.09.2023 v budove školy na Tolstého ulici.
  • Triednické hodiny v pondelok 04.09.2023 jednotlivých tried budú prebiehať podľa rozpisu na tomto odkaze.
  • Žiaci 1. ročníka budú dostávať na triednických hodinách v pondelok 04.09.2023 preukaz študenta konzervatória. Je potrebné priniesť fotku tváre (portrét) v rozmere 3 x 3,5 cm a 1 € (poplatok za vydanie preukazu).
  • Rozvrhy kolektívnych predmetov sú dostupné na tomto odkaze:https://www.konzervatorium.sk/rozvrhy/
  • Preukazy ISIC (vyzdvihnutie, predĺženie platnosti, objednávky, informácie) bude vybavovať p. Palkovičová v pondelok 04.09.2023 od 8:00 do 12:00 v miestnosti T207 na druhom poschodí (ďalšie dni podľa novej vyhlášky). E-mail kontakt: katarina.palkovicova@konzervatorium.sk
  • Predpokladaný začiatok výučby kolektívnych predmetov je utorok 05.09.2023.
  • Na triednických hodinách vo štvrtok 07.09.2023 budú žiaci informovaní o zadelení k pedagógom individuálnych predmetov a následne bude prebiehať zadeľovanie rozvrhu individuálnych predmetov (okrem hodín klavírnej praxe – hry na klavíri).
  • V piatok 08.09.2023 bude prebiehať zadeľovanie rozvrhu hodín klavírnej praxe – hry na klavíri a zadeľovanie hodín telesnej a športovej výchovy.
  • Informácie pre študentov triedy nadaných žiakov zo základnej školy poskytne študijné oddelenie (miestnosť č. 212), je potrebné priniesť potvrdenie o návšteve základnej školy.
  • Informácie pre študentov prijatých do vyšších ročníkov poskytne študijné oddelenie (miestnosť č. 212).
  • Informácie pre študentov prijatých prestupom poskytne študijné oddelenie (miestnosť č. 212).
  • Prístupové údaje do školského informačného systému EduPage dostanú žiaci prvého ročníka v pondelok 05.09.2023 u svojich triednych učiteľov. Rodičovské prístupy budú poslané v priebehu prvej polovice septembra.