Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

PF 2022

Pokojné sviatky a úspešný štart do nového roka študentom, pedagógom, zamestnancom a priaznivcom školy!

Mgr. Dana Hajóssy, PhD.