Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Ples v operete

01.02.2023 o 18:00

Seminárna sála Univerzitnej knižnice v Bratislave, Klariská 5

Účinkujú študenti a pedagógovia školy

Vstup voľný, srdečne pozývame!