Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Poukázanie 2% z dane

Aj vďaka Vašim dvom percentám z dane funguje na našom Konzervatóriu Big Band, Brass Band a ďalšie umelecké zoskupenia. Podarilo sa nám tiež zakúpiť nové hudobné nástroje a radi by sme v tomto trende pokračovali. Priestory školy postupne renovujeme.

Prostriedky, ktoré takto získame využijeme na realizovanie ďalších projektov, koncertov, podujatí, majstrovských kurzov.

Ďakujeme.

Dôležité termíny

  • do 15. februára 2024 – požiadanie zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
  • do 31. marca 2024 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO, PO), ktorí podávajú daňové priznanie – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2024 – Zaslanie vyhlásenia zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Tlačivá na poukázanie sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane

Pre zamestnancov:

Údaje o prijímateľovi pre fyzické a právnické osoby

Obchodné meno alebo názov: Nadácia Konzervatória v Bratislave
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bratislava, 811 06, Tolstého 11
Právna forma: Nadácia
IČO: 30804337