Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, 81106 Bratislava

Prevádzka školy počas prázdnin

Prevádzka školy v dňoch 30.10.2019, 31.10.2019:

budova školy na Tolstého ulici otvorená od 8:00 do 14:00

budova školy na Ulici Mateja Bela zatvorená

budova školy na Konventnej ulici zatvorená
 
 
1.11.2019 a 2.11.2019 všetky budovy školy zatvorené