Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Akordeón

Skúška z hry na nástroji:

1. všetky dur a mol stupnice I. radu + akordy

2. 2 etudy rôzneho charakteru

3. 1 polyfónna skladba

4. 1 klasická sonatína

5. 2 prednesy rôzneho charakteru