Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Zobcová flauta

 

Sopránová zobcová flauta

1 skladba podľa vlastného výberu z diela: Jacob van Eyck: Der Fluyten Lust-Ho

 

 

Altová zobcová flauta

Sólové skladby: 1 pomalá a 1 rýchla skladba podľa vlastného výberu z diela:

J. J. Quantz: 15 sólových skladieb

Prednesové skladby: 1 sonáta podľa vlastného výberu z diel:

G. F. Händel: The complete sonatas No. 1-6 (g, a, C, F, B, d)

G. Ph. Telemann: 7 Sonát „Der getreue Musikmeister“ (TWV 41: F2, B3, f1, C2, d4, C5, f2)

Nedostupný notový materiál je k dispozícii na Konzervatóriu.