Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Bicie nástroje

Talentové skúšky pre štúdium tohto odboru sa konajú:

 

Z hry na malom bubne

  • rytmické stupnice Tremolo p – mf -obraty f – mf – p
  • 1 povinná etuda: Tuzar č. 22
  • 1 etuda – vlastný výber

 

Z hry na xylofóne

  • 1 stupnica dur, mol, rozložený kvintakord + vlastný výber
  • 1 etuda povinná: Hojný č. 3
  • 1 etuda – vlastný výber
  • 1 prednes – vlastný výber