Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Fagot

Skúška z hry na nástroji:

  • 1 dur a 1 mol stupnicu, harmonickú a melodickú + kvintakord
  • 2 krátke cvičenia
  • malý prednes s klavírnym sprievodom