Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Harfa

Skúška z hry na nástroji:

Stupnice:

  • 1 dur – 2 oktávy
  • 1 mol – 2 oktávy

Škola pre harfu H. Trneček

  • Sovietska škola pre harfu 1. diel
  • 2 etudy
  • 2 prednesy