Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Husle

Skúška z hry na nástroji:
Stupnice:

  • 2 trojoktávové durové stupnice s dvojhmatmi
  • 2 trojoktávové molové stupnice jednohlasé

Etudy:

  • Mazas op. 36 č. 25 – Polonéza
  • jedna ľubovoľná (primerane technicky náročná) etuda

Prednes:

  • 1 rýchla časť koncertu

Hra spamäti je podmienkou.