Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Klarinet

Skúška z hry na nástroji:

  • všetky mol a dur stupnice + kvintakordy + dominantné a zmenšené septakordy
  • tri etudy (Demitz, Müller), Demitz str. 36 č. 16 – povinná, 1 pomalá z uvedených: Demitz str. 11 č.3, alebo str. 12 č.5, alebo str. 13 č. 2, alebo Müller č. 1 Tretia etuda ľubovoľná.
  • jeden prednes (Fibich – Selanka) (Wagner – Adagio) (al. Tuček, Kramář, Stamitz)