Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Kontrabas

Skúška z hry na nástroji:

  • Tri stupnice dur a paralelné mol (melodická, harmonická) najviac do rozsahu III. polohy (po tón D na G strune)
  • Dve etudy z dostupnej ľubovoľnej školy do uvedenej polohy – musia polohu dosiahnuť (čiže rozsah po tón D na G strune)
  • Dve krátke skladbičky podľa ľubovoľného výberu so sprievodom klavíra