Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Pozauna

Skúška z hry na nástroji:

  • Stupnice – durové do 4 # a 4 b kvintakord
  • Etudy – M. Hejda: Prípravná škola hry na pozaunu č. 10 z malých etud J. Ušák: Škola hry na pozaunu č. 88

1 cvičenie legátovým spôsobom

  • Prednes podľa výberu