Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, 81106 Bratislava

Skúška z hry na klavíri – Odbor strunových nástrojov

  • Začiatočníci zahrajú 2 až 4 technicky nenáročné krátke skladby podľa vlastného
    výberu
  • Pokročilí zahrajú 3 skladby podľa vlastného výberu

 

Ak uchádzač zatiaľ na klavíri nehrá, absolvuje zisťovaciu skúšku (pohovor).

Uchádzači o štúdium hry na gitare skúšku z hry na klavíri nemajú predpísanú.