Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Skúška z hry na klavíri – Odbor strunových nástrojov

  • Začiatočníci zahrajú 2 až 4 technicky nenáročné krátke skladby podľa vlastného výberu
  • Pokročilí zahrajú 2 skladby podľa vlastného výberu

Ak uchádzač zatiaľ na klavíri nehrá, absolvuje zisťovaciu skúšku (pohovor).

Uchádzači o štúdium hry na gitare skúšku z hry na klavíri nemajú predpísanú.