Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Violončelo

Skúška z hry na nástroji:

  • Všetky dvojoktávové dur a mol stupnice + akordy
  • Dotzauer: 14, 17, 20 (povinne) (rev. Klingenberg)
  • Prednesová skladba primeranej technickej náročnosti

Hra spamäti je podmienkou.