Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Saxofónový koncert

25.05.2022 o 18:00

  • Koncertná sála Eugena Suchoňa
  • účinkujú študenti a pedagógovia školy

Srdečne pozývame!