Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Spomíname…

V utorok 22.11.2022 nás navždy opustila naša dlhoročná kolegyňa a pedagogička školy prof. Viera Bachratá.

Milá pani profesorka, ĎAKUJEME!

Spomienkové slová