Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Spomíname…

V utorok 28.03.2023 nás navždy opustil náš dlhoročný kolega a pedagóg školy prof. Peter Hochel.

Milý pán profesor, ĎAKUJEME!