Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Spomíname…

Vo štvrtok 2.7.2020 nás navždy opustil náš dlhoročný kolega a pedagóg školy prof. Dušan Húščava.


Milý pán profesor, ĎAKUJEME!

Foto: FB Jazz