Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Spomíname…

V stredu 16.12.2020 nás navždy opustil náš dlhoročný kolega a pedagóg školy prof. Peter Ciesar.

Milý pán profesor, ĎAKUJEME!