Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Klavírna spolupráca

Novoročný koncert v Piešťanoch
11.01. - Spoločenské centrum Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch 18. januára 2017 o 19,30 hod. Účinkujúci: Tatjana Hajzušová, soprán, Júlia Novosedlíková, klavír, Lukáš Sládkovič, barytón, moderátor klavírna spolupráca prof. Oksana Zvineková Program: Georg Friedrich Händel – „Revenge, revenge….“ ária z oratória Alexander´s Fest Lukáš Sládkovič, barytón   Robert Schumann – „Du meine Seele, du mein Herz“ Pieseň č.1 […]
Koncert speváckeho odboru v rámci dňa otvorených dverí
02.01. - Konzervatórium, Tolstého 11 Bratislava 1. februára 2017 o 14:00 hod. KONCERT ŠTUDENTOV 1. A 2. ROČNÍKA SPEVÁCKEHO ODBORU V RÁMCI „ DŇA OTVORENÝCH DVERÍ „ DŇA 1. 2. 2017 V KONCERTNEJ SÁLE EUGENA SUCHOŇA   1. ROČNÍK M.Sch. Trnavský – Pime chlapci, pime; A ja som z Oravy debnár Thomas Filip Davidson z triedy Mgr. art. Martina Malachovského, ArtD. […]