Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Universität Regensburg, Slovakicum

Študenti a pedagógovia účinkujú v rámci 25. výročia centra Slovakicum v Univerzite Regensburg v spolupráci so Slovenským inštitútom v Berlíne.