Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Vítanie jari

  • 22. marca 2023 o 18:00
  • Seminárna sála, Univerzitná knižnica, Klariská 5
  • účinkujú študenti a pedagógovia školy