Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Vojenská hudba

Vojenská hudba v Slovenskom rozhlase pri príležitosti dňa Ozbrojené sily Slovenskej republiky – Armed Forces of the Slovak Republic.

  • 28.09.2022 o 17:00
  • Slovenský rozhlas, Mýtna 1, Bratislava

Vstup na koncert je voľný, avšak je potrebné registrovať sa prostredníctvom QR kódu uvedeného na plagáte!