Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Zadanie absolventskej práce

Stiahnuť Zadanie záverečnej absolventskej práce

Podľa ročného plánu je potrebné Zadanie absolventskej práce odovzdať pedagógom Estetiky do 3. 6. 2020

Študijné kódy vyplňte nasledovne:
8226 Q hudobno-dramatické umenie
8228 Q spev
8229 Q hudba
8229 Q 01 hudba – skladba
8229 Q 02 hudba – dirigovanie
8229 Q 03 hudba – hra na klavíri
8229 Q 04 hudba – hra na organe
8229 Q 05 hudba – hra na flaute
8229 Q 05 hudba – hra na zobcovej flaute
8229 Q 05 hudba – hra na hoboji
8229 Q 05 hudba – hra na klarinete
8229 Q 05 hudba – hra na fagote
8229 Q 05 hudba – hra na saxofóne
8229 Q 05 hudba – hra na trúbke
8229 Q 05 hudba – hra na lesnom rohu
8229 Q 05 hudba – hra na pozaune
8229 Q 05 hudba – hra na tube
8229 Q 05 hudba – hra na bicích nástrojoch
8229 Q 06 hudba – hra na husliach
8229 Q 06 hudba – hra na viole
8229 Q 06 hudba – hra na violončele
8229 Q 06 hudba – hra na kontrabase
8229 Q 06 hudba – hra na harfe
8229 Q 06 hudba – hra na gitare
8229 Q 06 hudba – hra na cimbale
8229 Q 07 hudba – hra na akordeóne
8229 Q 08 hudba – cirkevná hudba