Konzervatórium Conservatory Bratislava

Kontakt

Konzervatórium
Tolstého 11
Bratislava 811 06

IČO: 00605808
DIČ: 2020848302

Tel.:
02/ 544 35 341, kontakt na spojovateľku
02/ 544 34 505, sekretariát – kontakt na riaditeľa

Fax:
02/ 544 30 304

E-mail:
konzervatorium@konzervatorium.sk

Web stránka:
www.konzervatorium.sk

Konzervatórium v Bratislave sídli v troch budovách.
V budove na Tolstého ulici sídli riaditeľstvo konzervatória, nachádza sa Koncertná sieň Eugena Suchoňa, Organová sieň, vyučujú sa hlavné odbory štúdia hra na klavíri, hra na organe, hra na akordeóne, hra na violončele, hra na kontrabase, hra na drevených a plechových hudobných nástrojoch, hra na bicích nástrojoch, herectvo,operné herectvo, ľudový tanec, moderný tanec, skladba a dirigovanie, ako aj predmety humanitného zamerania a predmety umelecko-teoretické. Vo dvore tejto budovy je umiestnený školský bufet.

V susedstve sa nachádza budova na ul. Mateja Bellu, kde sa vyučujú hlavné odbory štúdia spev (neoperné zameranie), klasický tanec, herectvo ako aj umelecké predmety hudobno-dramatického odboru: umelecký prednes, pantomíma a javisková reč.
V tejto budove na prízemí sa nachádza aj Školská jedáleň.

Tretia budova školy je na Konventnej ulici, kde sa nachádza malá Koncertná sieň, vyučuje sa hlavný odbor štúdia spev (operný, koncertný a neoperné zameranie), hra na husliach, hra na viole, hra na gitare, skladba a operné herectvo.