Konzervatórium Conservatory Bratislava

Kontakt

Konzervatórium
Tolstého 11
Bratislava 811 06

IČO: 00605808
DIČ: 2020848302

Telefón:
02/ 544 35 341, kontakt na spojovateľku
02/ 544 34 505, sekretariát – kontakt na riaditeľa

Fax:
02/ 544 30 304

E-mail:
konzervatorium@konzervatorium.sk

Web stránka:
www.konzervatorium.sk

MHD spojenie:
zastávka Hodžovo námestie
autobusové linky: 83, 84, 93
trolejbusové linky: 202, 203, 207, 212
Odkaz na web stránku Dopravného podniku Bratislava: www.dpb.sk
Odkaz na web stránku portálu iMHD: www.imhd.sk