Konzervatórium Conservatory Bratislava

Život pre umenie, umenie pre život

Konzervatórium v Bratislave pripravuje profesionálnych hudobných a dramatických umelcov ako aj pedagógov umeleckých škôl.

20140601-jazzovadielna
Príďte na Letnú jazzovú dielňu 2014, ktorú usporiada Konzervatórium v spolupráci so Slovenskou jazzovou spoločnosťou.
čítaj viac
20140125-filh15
Pedagógovia a študenti Konzervatória Vás pozývajú do CCCentra na POPoludnie s piesňou.
čítaj viac
20120608
Dnes 16.05. premiéra amerického muzikálu Hairspray na Novej scéne. V hlavných úlohách študenti HD odboru.
čítaj viac
Konzervatórium, Tolstého 11

Konzervatórium

Umelecké a pedagogické vzdelávanie na Konzervatóriu v Bratislave čerpá z tradície stáročiami prevereného európskeho spôsobu prípravy profesionálnych umelcov a učiteľov umenia.

Od roku 1919 za deväťdesiatpäť rokov nepretržitej existencie absolvovali Konzervatórium stovky umelcov a pedagógov, ktorí sa stali osobnosťami slovenskej kultúry a slovenského umeleckého školstva, nezmazateľne sa zapísali i do svetovej pokladnice umenia (napríklad Ladislav Chudík, Edita Grúberová, Peter Dvorský, Hana Hegerová, Dalibor Jenis, Štefan Kocán, Marian Lapšanský, Robo Roth, Nela Pocisková, Helena Krajčiová, Juraj Ďurdiak …)

Väčšina absolventov našla svoje umelecké a pedagogické uplatnenie už počas štúdia alebo po absolvovaní školy, tí, ktorí sa rozhodli pre ďalšie vzdelávanie, sú úspešní v prijímacom konaní na univerzitné vzdelávanie umelecké, filozofické, pedagogické, právnické, humanitné a pod., zahraničné univerzity im často ponúkajú štipendiá, aby si ich získali.

Absolventi školy získajú po ukončení súvislého šesťročného vzdelávania vyššie odborné umelecké a umelecko – pedagogické vzdelanie. Prvé štyri roky uzatvára maturitná skúška (ISCED 3A), šesťročné štúdium završuje absolventská skúška (ISCED 5B), absolvent dosiahne titul DiS.art. (diplomovaný špecialista umenia) a diplom profesionálneho umelca i kvalifikovaného pedagóga umenia.

čítaj viac