Konzervatórium Conservatory Bratislava

Život pre umenie, umenie pre život

Konzervatórium v Bratislave pripravuje profesionálnych hudobných a dramatických umelcov ako aj pedagógov umeleckých škôl.

Konventna
Prihlášku na absolventský výkon prosíme vyplniť podľa predlohy a poslať do 16. decembra 2014.
čítaj viac
20140601-jazzovadielna
Príďte na Letnú jazzovú dielňu 2014, ktorú usporiada Konzervatórium v spolupráci so Slovenskou jazzovou spoločnosťou.
čítaj viac
Koncert strunového odboruT101
24. november 2014, 18:00
Koncert triedy: prof. VavroT101
25. november 2014, 19:00
Konzervatórium, Tolstého 11

Konzervatórium

Umelecké a pedagogické vzdelávanie na Konzervatóriu v Bratislave čerpá z tradície stáročiami prevereného európskeho spôsobu prípravy profesionálnych umelcov a učiteľov umenia.

Od roku 1919 za deväťdesiatpäť rokov nepretržitej existencie absolvovali Konzervatórium stovky umelcov a pedagógov, ktorí sa stali osobnosťami slovenskej kultúry a slovenského umeleckého školstva, nezmazateľne sa zapísali i do svetovej pokladnice umenia (napríklad Ladislav Chudík, Edita Grúberová, Peter Dvorský, Hana Hegerová, Dalibor Jenis, Štefan Kocán, Marian Lapšanský, Robo Roth, Nela Pocisková, Helena Krajčiová, Juraj Ďurdiak …)

Väčšina absolventov našla svoje umelecké a pedagogické uplatnenie už počas štúdia alebo po absolvovaní školy, tí, ktorí sa rozhodli pre ďalšie vzdelávanie, sú úspešní v prijímacom konaní na univerzitné vzdelávanie umelecké, filozofické, pedagogické, právnické, humanitné a pod., zahraničné univerzity im často ponúkajú štipendiá, aby si ich získali.

Absolventi školy získajú po ukončení súvislého šesťročného vzdelávania vyššie odborné umelecké a umelecko – pedagogické vzdelanie. Prvé štyri roky uzatvára maturitná skúška (ISCED 3A), šesťročné štúdium završuje absolventská skúška (ISCED 5B), absolvent dosiahne titul DiS.art. (diplomovaný špecialista umenia) a diplom profesionálneho umelca i kvalifikovaného pedagóga umenia.

čítaj viac