Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Adventná liturgia

Odbor cirkevnej hudby

Františkánsky kostol

7. decambra 2016 o 19:30 hod.

Účinkuje zbor cirkevnej hudby Konzervatória v Bratislave