Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Cirkevná hudba

Koncert cirkevnej hudby
15.12. - Koncert odboru Cirkevnej hudby 20. decembra 2016 o 18:OO hod. Konzervatórium, Tolstého 11 Bratislava
Adventná liturgia
28.11. - Františkánsky kostol 7. decambra 2016 o 19:30 hod. Účinkuje zbor cirkevnej hudby Konzervatória v Bratislave