Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Koncert cirkevnej hudby

Odbor cirkevnej hudby

Koncert odboru Cirkevnej hudby

20. decembra 2016 o 18:OO hod.

Konzervatórium, Tolstého 11 Bratislava