Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, 81106 Bratislava

Pedagógovia

Mgr. art. Gabriela Bernáthovácv_foto_Bernathova

sluchová analýza

 

 

doc. Mgr. art. Ľubomír Bernáth, ArtD.cv_foto_Bernath

skladba

Web stránka

 

 

Mgr. art. Marek Cepko, ArtD.

náuka o kontrapunkte, náuka o hudobných formách, náuka o harmónii, hudobná teória a analýza skladieb

Info

 

 Mgr. art. Rastislav Dubovský, ArtD.cv_foto_Bernathova

špecializácia elektroakustická hudba

 

Mgr. art. Peter Groll, ArtD.cv_foto_Groll

skladba, náuka o hudbných nástrojoch, špecializácia hudobná réžia

Web stránka

 

PaedDr., Mgr. art. Peter Hochel, PhD.cv_foto_Hochel_P

skladba, hudobná teória a analýza skladieb, kompozičné techniky hudby 20.storočia, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia

 

MgA. Stanislav HochelHochel_S

skladba, hra z partitúr

Info.

MMag. Konstantin Ilievskycv_foto_Ilievski

inštrumentácia, skladba

Info.

 

prof. Jevgenij Iršai, PhD.cv_foto_Irsai

skladba

Info.

 

Mgr. art. Juraj Jartim, ArtD.cv_foto_Jartim

dirigovanie, dirigentská prax, náuka o kontrapunkte, náuka o hudobných formách, náuka o harmónii, hudobná teória a analýza skladieb, hra v symfonickom orchestri

Info.

 

prof. Blanka Juhaňáková, ArtD.cv_foto_Trokanova

dirigovanie zboru

 

Mgr. art. Július Karabacv_foto_Karaba

dirigovanie, hra z partitúr

Pavol Kvassaycv_foto_Trokanova

predmety špecializácie Populárna hudba

 

Mgr. Peter Martinček, PhD.cv_foto_martincek

sluchová analýza, základy hudobnej náuky, základy kontrapunktu, dejiny hudby

 

Mgr. Yveta Miernacv_foto_Mierna

náuka o kontrapunkte, náuka o hudobných formách, náuka o harmónii, hudobná teória a analýza skladieb, základy hudobnej náuky

 

Mgr. art. Daniel Simandl, ArtD.cv_foto_Simandl

dirigovanie, základy dirigovania, sluchová analýza

Web stránka

Mgr. Dana Šustákovácv_foto_Sustakova – vedúca odboru

dejiny hudby, náuka o hudbe, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia

 

Mgr. Anna Trokanovácv_foto_Trokanova

dejiny hudby

 

 

 

Mgr. art. Marián Zavarský

skladba, náuka o harmónii, sluchová analýza, náuka o hudobných formách, hudobná teória a analýza skladieb

Web stránka