Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Hra na klavíri

Koncert študentov a profesorov školy
03.02. - Kultúrne zariadenia Petržalky CCCentrum 12. február 2017 o 17:00 hod. účinkujú študenti Konzervatória v Bratislave   PROGRAM: Ludvig van Beethoven – Prelúdium a fuga e mol pre sláčikové trio Zuzana Klimantová, Petra Pálková, Katarína Vanáková   Franz Doppler – Duetino Hongroise pre dve flauty a klavír Sarah Šteffeková, Eva Mária Reichelová, Samuel Michalec   Henrik Wieniawski […]
Novoročný koncert v Piešťanoch
11.01. - Spoločenské centrum Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch 18. januára 2017 o 19,30 hod. Účinkujúci: Tatjana Hajzušová, soprán, Júlia Novosedlíková, klavír, Lukáš Sládkovič, barytón, moderátor klavírna spolupráca prof. Oksana Zvineková Program: Georg Friedrich Händel – „Revenge, revenge….“ ária z oratória Alexander´s Fest Lukáš Sládkovič, barytón   Robert Schumann – „Du meine Seele, du mein Herz“ Pieseň č.1 […]
Klavírny koncert
02.01. - Konzervatórium, Tolstého 11 Bratislava 17. januára 2017 o 18:00 hod.   Program: Júlia Novosedlíková L. van Beethoven – Sonata No. 17, d mol J. Brahms – Klavírne kusy Op. 118 No. 1 Intermezzo, No. 2 Intermezzo, No. 3 Ballade, No. 4 Intermezzo Kristína Smetanová  L. van Beethoven – Sonata Op. 53 No. 21, C dur […]
MOMENTUM MUSICUM Sviatočné melódie
28.11. - Kultúrne zariadenia Petržalky CCCentrum Konzervatórium, Tolstého 11 Bratislava 11. decembra 2016 o 17. 00 hod. účinkujú: študenti Konzervatória v Bratislave   PROGRAM: A. Mozart:  Sonáta F  dur K. V. 280 I.  časť Allegro assai Daniel Truchan,-klavír   A. Mozart: Sonáta a  mol K. V. 310 I. časť  Allegro maestoso Laura Nižňanská, klavír   L. v. Beethoven: […]