Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Všeobecnovzdelávacie predmety

Zatiaľ žiadne novinky odboru.

Vitajte!

ISIC

Bližšie informácie o preukaze žiaka ISIC nájdete tu: ISIC_info

Aktuálne informácie o obnove platnosti preukazov ISIC pre rodičov žiakov aj žiakov, ktorí majú ISIC:

ISIC-obnova , list-rodicom-revalidacia-2017