Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Ponuky práce pre absolventov (nové 20.10.2021)

  • Bratislava, Slovenská filharmónia (pridané 25.8.2020)

  • Teplice, Severočeská filharmonie (pridané 26.11.2019)

  • Brno, Národní divadlo (pridané 8.10.2019)

  • Praha, Prague Philharmonia (pridané 29.8.2019)

  • Banská Bystrica, Štátna opera (pridané 22.3.2019)