Konzervatórium Conservatory Bratislava

Novinky

Tatjana Hajzušová – Víťazka Medzinárodnej speváckej talentovej súťaže Elizabeth Házy
27.09. - Tatjana Hajzušová, študentka Konzervatória v Bratislave pod pedagogickým vedením Mgr. art Boženy Ferancovej, ArtD., sa stala víťazkou Medzinárodnej speváckej talentovej súťaže Elizabeth Házy.   Srdečne blahoželáme!
Koncert k životnému jubileu prof. Františka Töröka
17.09. - Srdečne pozývame na koncert študentov a priateľov Františka Töröka pri príležitosti životného jubilea 18. septembra 2018 (utorok) o 18:00 Koncertná sála Eugena Suchoňa Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava
Medzinárodné kurzy komornej hudby na Konzervatóriu v Bratislave
10.09. - Medzinárodné kurzy komornej hudby, konvergencie 2018 24.9.2018 o 14:00-17:00 na Konzervatóriu v Bratislave   Robert Cohen (UK) violončelo / Koncertná sieň Eugena Suchoňa, Tolstého 11 Sólista, komorný hráč, kľúčová osobnosť violončelovej hry 2. polovice 20. storočia.   Juan-Miguel Hernandez (CAN) viola / trieda č.10, Konzervatórium Profesor na Royal Academy of Music v Londýne.   Záujemcovia […]
Maturitné skúšky v náhradnom termíne
30.08. -   MATURITNÉ  SKÚŠKY  V  NÁHRADNOM  TERMÍNE   4.9.2018 (utorok) – praktická časť odbornej zložky   8,15    T/205  skladba  (Štefánik) – zadanie úlohy 8,30    T/1  hra na organe  (Šarvaic) 9,00   T/101  hra na gitare  (Krupa) 9,30    T/101  hra na klavíri (Ščigulinská) 10,00  T/101  hra na flaute  (Trenčanová),  hra na zobcovej flaute  (Lizáková) 11,30  T/101  spev HD  […]
Otvorenie školského roka 2018/2019
28.08. - O T V O R E N I E  Š K O L S K É H O  R O K A 2018/2019 (pondelok 3.9.2018)   Spoločné slávnostné otvorenie pre žiakov 1. ročníka bude o 9,00 hod. v Koncertnej sieni E. Suchoňa (po ňom triednické hodiny v uvedených triedach)   Triednické hodiny: 9,15 hod.: 1.A – T/306, 1.B – T/307, 1.C – T/308,  1.D – T/309, 2.A – […]
Zadanie absolventskej práce
29.05. - Stiahnuť Zadanie záverečnej absolventskej práce Podľa ročného plánu je potrebné Zadanie absolventskej práce odovzdať pedagógom Estetiky do 1. 6. 2018 Študijné kódy vyplňte nasledovne: 8226 Q hudobno-dramatické umenie 8228 Q spev 8229 Q hudba 8229 Q 01 hudba – skladba 8229 Q 02 hudba – dirigovanie 8229 Q 03 hudba – hra na klavíri 8229 […]
Koncert Hudobnej akadémie v Slovenskej filharmónii
07.05. - Účinkovali študentky Hudobno-dramatického odboru a Symfonický orchester Konzervatória.  
KONKURZY a PONUKY
21.04. - Konkurz do orchestru Jihočeského divadla NA POZICI TUTTI HRÁČE VE SKUPINĚ DRUHÝCH HOUSLÍ Požadavky: Klasický koncert (Mozart) dle libovolného výběru (rychlá věta s kadencí) Romantická přednesová skladba dle libovolného výběru Orchestrální party A. Dvořák: Rusalka B. Smetana: Prodaná nevěsta (Předehra) G. Verdi: Il trovatore, La traviata L. Janáček: Její pastorkyňa Přihlášku se stručným profesním životopisem […]
Z ostatných škôl vychádzajú absolventi, z našej legendy!
20.04. - Možno sa tak narodili, možno je za tým… Kus veľkej práce. A samozrejme – dobrý učiteľ. „Talent vám otvorí dvere. Potom však treba na sebe začať pracovať, ak chcete byť skutočne profesionálom. A to už bez dobrého učiteľa nedáte. V tomto smere mám šťastie – na tejto škole sú vynikajúci pedagógovia,“ opisuje jedna zo študentiek Konzervatória v Bratislave. Talent […]
Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2018/2019
28.03. - PRIJATÍ UCHÁDZAČI   Kód Kód Kód Kód 155 31 141 157 216 144 137 37 182 7 92 121 143 203 61 71 212 32 150 119 217 93 22 129 112 209 59 191 202 47 50 185 51 97 72 198 179 69 190 85 18 106 148 188 167 6 11 4 […]