Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Hudba pre deti a dospelých

Vzdelávací program Hudba pre deti a dospelých je vhodný pre všetkých uchádzačov, ktorí práve začínajú svoju hudobnú cestu ako aj pre tých, ktorí už začali rozvíjať svoje hudobné nadanie so zámerom potešiť seba i ostatných.

Program ponúka dva typy vzdelávacích kurzov, ktoré sa odlišujú nielen názvami, ale aj ponúknutým obsahom a organizáciou umeleckého vzdelávania.

Vzdelávacie kurzy sú vedené kvalifikovanými pedagógmi, ktorí sú renomovaní umelci, sólisti a členovia popredných hudobných telies a divadiel na Slovensku.

Ponuka vzdelávacích kurzov v rámci programu Hudba pre deti a dospelých: