Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Vzory testov na prijímacie pohovory

Vzory testov pre odbory Hra na nástroji a Spev:

Vzor testu – Sluchová analýza
Vzor testu – Hudobná teória

 

Vzory testov pre KD odbor:

Vzor testu – Sluchová analýza KD
Vzor testu – Hudobná teória KD